Hjemmeside » Studentressurser » Hvorfor vi alle kan lære av studien av psykologi

  Hvorfor vi alle kan lære av studien av psykologi

  Hvorfor skal du studere psykologi? Det er mange gode grunner til å lære om psykologi, selv om du ikke planlegger å bli en psykologi major eller jobber i et psykologi-relatert yrke.

  Psykologi er rundt deg og berører alle aspekter av livet ditt! Hvem du er nå, hvordan du vil være i fremtiden, hvordan du samhandler med familie, venner og fremmede; Dette er alt som psykologi kan hjelpe deg med å forstå bedre.

  10 grunner vi burde lære psykologi

  Her er bare noen få gode grunner til at vi tror at alle skal lære minst litt om psykologi.

  Psykologi kan hjelpe deg å forstå deg selv bedre

  Når du lærer mer om hvordan utviklingen skjer, hvordan personlighetsformer, og hvordan faktorer som samfunn og kultur påvirker atferd, kan du finne deg selv å få en dypere forståelse av de mange påvirkningene som har påvirket ditt eget liv.

  Du vil få en sterkere forståelse av forskningsmetoder

  Å ha en grunnleggende forståelse av psykologiske forskningsmetoder kan hjelpe deg bedre å forstå noen av de mange påstandene du vil møte i bøker, magasiner, tv-programmer og filmer.

  Å bli en bedre informert forbruker av psykologi betyr at du vil være rustet til å rydde ut sannheten fra fiksjonen rundt mange poppsykologi myter.

  Det kan gi deg en bedre forståelse av menneskene rundt deg

  Neste gang noen oppfører seg på en bestemt måte, kan du være bedre i stand til å forstå påvirkninger og motivasjoner bak deres handlinger.

  Psykologi kan hjelpe deg å bli en bedre kommunikator

  Å studere emner som følelser, språk og kroppsspråk kan hjelpe deg med å finjustere dine mellommenneskelige kommunikasjonsevner. Ved å lære mer om disse tingene, kan du få større forståelse for andre mennesker og hva de prøver å si.

  Du vil utvikle dine kritiske tenkemåter

  Når du studerer psykologi, lærer du mer om emner som vitenskapelig metode, beslutningstaking og problemløsing, som alle kan hjelpe deg med å finpusse din evne til å tenke dypt og kritisk på ulike problemer.

  Psykologi kan hjelpe deg i din fremtidige karriere

  Jo, det er nok av spennende karriere i psykologi som du kanskje vil utforske, men å studere emnet kan også hjelpe deg i mange andre yrker..

  Hvis du for eksempel vil bli en bedriftsleder, kan forståelse av menneskelig atferd forbedre din evne til å håndtere og samhandle med dine ansatte.

  Få en større forståelse for menneskelig utvikling på alle stadier av livet

  Å forstå hvordan folk forandrer seg og vokser gjennom hele levetiden, kan gjøre det lettere å forstå barna i livet ditt, så vel som dine aldrende foreldre.

  Det kan også skinne et lys på dine egne erfaringer da du møter forskjellige utfordringer og muligheter når du blir eldre.

  Psykologi kan komplementere studiet av beslektede emner

  Fordi ulike områder av psykologi omfatter en rekke emner, inkludert filosofi, biologi og fysiologi, kan studiet av emnet hjelpe deg med å få en rikere forståelse av disse relaterte områdene.

  Det kan også gi deg større innsikt i psykisk sykdom

  Mens du kanskje ikke er interessert i å bli en psykoterapeut, kan studiet av psykologi hjelpe deg bedre å forstå hvordan psykologiske forhold diagnostiseres og behandles.

  Du kan også finne ut hvordan mental velvære kan forbedres, hvordan du reduserer stress, hvordan du øker minnet, og hvordan du skal leve et lykkeligere og sunnere liv.

  Psykologi kan være både morsomt og fascinerende

  Fra spennende optiske illusjoner som avslører hjernens indre arbeid til sjokkerende eksperimenter som avslører hvor langt folk vil gå for å adlyde en autoritetsfigur, er det alltid noe fantastisk og til og med rett og slett forbløffende å lære om menneskets sinn og atferd.