Hjemmeside » Avhengighet » Hvorfor Heroin-brukere er i fare for å få kontrakterende AIDS

  Hvorfor Heroin-brukere er i fare for å få kontrakterende AIDS

  Bruken av stoffet heroin, i seg selv, øker ikke risikoen for å treffe noen sykdom eller virus. Det er aktivitetene og atferdene rundt bruken av heroin som øker risikoen for å bli utsatt for hiv, viral hepatitt og andre infeksjoner.

  Bruk og deling av sprøyter og andre injeksjonsapparater og ubeskyttet seksuell kontakt med andre som er smittet, er årsaken til at heroinbrukere har særlig risiko for å få hiv / aids og hepatitt B og C.

  Risikoseksuell oppførsel

  Selv heroinbrukere som snør eller røyker, har større risiko for å få infeksjoner fordi generelt folk som er påvirket av narkotika har en tendens til å engasjere seg i risikofylt seksuell atferd som kan utsette dem.

  Men injeksjonsbrukere er langt den høyeste risikogruppen for å anskaffe hepatitt C (HVC) infeksjon. Av alle de nye hepatitt C-pasientene i 2010 var 53% injeksjonsbrukere.

  I tillegg ble anslagsvis 20% av alle injeksjonsbrukere i 2010 infisert med hepatitt B-infeksjonen, ifølge Nasjonalt institutt for narkotikamisbruk.

  Andre helseutfordringer

  Heroinbrukere kan også ha sammenfallende forhold som kan påvirke hverandre og skape helseutfordringer. Disse kan omfatte hepatitt og andre sykdommer, psykiske lidelser, sosial dysfunksjon og stigma.

  Ifølge NIDA bør behandlingsplaner for heroinmisbrukere være omfattende og utformet for å løse alle disse sammenfallende problemene for å redusere narkotikabruk og narkotikarelaterte risikofaktorer, noe som igjen kan redusere eksponeringen mot smittsomme sykdommer.

  Risikoen øker for heroinavhengige

  De to største truslene som heroinbruk innebærer, er risikoen for overdosering og risikoen for avhengighet. Heroin kan være en kraftig avhengighet, noe som får folk til å gjøre ting de normalt aldri ville vurdere å gjøre ellers, som å dele skitne nåler eller ha risikabelt sex.

  Derfor er risikoen for å treffe HIV-infeksjoner eller andre infeksjoner mye større for en fullblåst heroinmisbruker enn det ville være for en uformell bruker. Men det er den store risikoen med heroin. Uformelle brukere forblir vanligvis ikke uformelle brukere i svært lang tid.