Hjemmeside » Verywell Mind

    Verywell Mind

    Hva er holisme?
    I psykologi er holisme en tilnærming til å forstå menneskets sinn og atferd som fokuserer på å se på ting som helhet. Det er ofte kontrasterende med reduktivisme, som i...