Hjemmeside » Studentressurser - Side 3

  Studentressurser - Side 3

  Hva slags psykoterapeuter er der?
  Det finnes utallige former for psykisk helsepersonell, med nye grader, profesjonelle lisenser og titler som vokser opp hver dag. En psykoterapeut er paraplybetegnelsen som enhver psykisk helsepersonell som gir det...
  Hva er det som å jobbe som en psykolog
  I stor grad studerer psykologer sinnet og atferden, men fordi psykologi er et så mangfoldig felt, kan det arbeidet som enkelte psykologer gjør, variere dramatisk. De spesialiserer seg ofte i...
  Hva er testangst?
  Mange opplever stress eller angst før en eksamen. Faktisk kan litt nervøsitet faktisk hjelpe deg med å utføre ditt beste. Men når denne plassen blir så overdreven at den faktisk...
  Hva er Replikasjon?
  Replikasjon er et begrep som refererer til gjentakelse av en forskningsundersøkelse, generelt med forskjellige situasjoner og forskjellige emner, for å avgjøre om de grunnleggende funnene i den opprinnelige studien kan...
  Hva er korrelasjon?
  En korrelasjoner en statistisk måling av forholdet mellom to variabler. Mulige korrelasjoner varierer fra +1 til -1. En nullkorrelasjon indikerer at det ikke er noe forhold mellom variablene. En korrelasjon...
  Hva er et prestasjonsprøve?
  Hvordan bestemmer vi hva en person vet om et bestemt emne? Eller hvordan bestemmer vi individets ferdighetsnivå i et bestemt område? En av de vanligste måtene å gjøre dette på...
  Hva er en ekteskap og familieterapeut?
  Par og familier står overfor unike problemer, og derfor søker de ofte hjelp fra ekteskap og familie terapeuter. Disse fagpersonene er opplært for å håndtere spesielt mellommenneskelige problemer som oppstår...
  Hva er en dobbel-blind studie?
  En dobbeltblind studie er en hvor ingen av deltakerne eller eksperimentene vet hvem som mottar en bestemt behandling. Denne prosedyren benyttes for å forhindre forstyrrelser i forskningsresultater. Dobbeltblindstudier er spesielt...